BETSAFE KASYNO

BETSAFE KASYNO

Betsafe to zdecydowanie jedna z najbardziej znanych na ?wiecie platform do uprawiania hazardu przez Internet. Niezale?nie czy mowa tutaj o zak?adach bukmacherskich, czy kasynie – Betsafe to uznana marka, kt?r? znaj? tak?e ludzie kompletnie niezwi?zane z hazardem.

Betsafe to platforma z bardzo d?ugim sta?em na rynku – na raz pierwszy zosta?a uruchomiona ju? w 2006 roku. Betsafe najlepiej znamy pewnie z rynku zak?ad?w sportowych, gdzie jest to jedna z najbardziej cenionych producent?w na ?wiecie, stawiana obok takich gigant?w jak Unibet, Bet365, czy Ladbrokes.betsafe kod bonusowy Kasyno Betsafe r?wnie? jest jednak?e godne uwagi i wysoko plasuje si? w internetowych rankingach.

W Betsafe znajdziemy w zasadzie wszystko czego chcemy – naprawd? atrakcyjne promocje, ca?kowite mn?stwo r??nego rodzaju gier, unikatow? platform? do zak?ad?w sportowych, a tak?e spotkamy si? z profesjonalnym podej?ciem do klienta. Jest to marka, kt?r? zdecydowanie mo?emy poleci? ka?demu – a w szczeg?lno?ci pocz?tkuj?cym graczom, w charakterze ?e ci??ko o witryn? lepiej skonstruowan? pod wzgl?dem merytorycznym. Bez problemu znajdziemy tutaj wszystkie informacje, kt?rych potrzebujemy.

Recenzja kasyna Betsafe

Betsafe to marka, kt?r? z pewno?ci? kojarzy kt?rykolwiek nas. Nawet osoby, kt?re nigdy nie by?y w ?aden spos?b zwi?zane z gr? w kasynie lub zak?adami bukmacherskimi powinny obecnie gdzie? kojarzy? charakterystyczne marka tej marki – b?d? to z reklam na koszulkach pi?karzy, czy r??nego rodzaju baner?w, kt?re wydob?dziemy na licznych stronach internetowych.

Betsafe to bez w?tpienia mi?dzynarodowa podest, kt?ra obs?uguje graczy z prawie stu r??nych pa?stwa. Jak widzimy – nie zaakceptowa? skupia si? ona dlatego wy??cznie na rynku europejskim, ale obejmuje prawie pe?ny ?wiat – jest to absolutny gigant hazardu online. Betsafe zosta?o uruchomione na raz pierwsze w 2006 roku i stosunkowo b?yskawicznie zacz??o podbija? serca internaut?w. Marka wyrobi?a swoj? reputacj? przede wszystkim na zak?adach bukmacherskich, aczkolwiek samo kasyno te? jest niezwykle znane i bardzo dobrze oceniane na wielu r??nych portalach – polskim i prosperuj?cymi za granic?.

Mi?dzynarodowe nastawienie kasyna Betsafe mo?emy w tej chwili zauwa?y? po samych licencjach wymienionych na samym spodzie strony. Gracze ze Szwecji s? obs?ugiwani pod wybran? licencj?, gracze z Gb pod drug?, pozostali zawodnicy Europejscy pod malta?sk? Malta Gaming Authority (MGA), za? gracze z Polski… schludno prawnie nawet nie potrafi? gra? w tym kasynie z uwagi na ustaw? hazardow? wraz z 2017 roku. Aczkolwiek firma zdecydowanie stara si? na temat zatrzymanie Polskich graczy – dlatego w?a?nie adres URL podany powy?ej dla internaut?w z Polski znacz?co si? r??ni

Sk?d?e taki zabieg? Ju? t?umaczymy. Jak wiemy – razem z wej?ciem nowej ustawy hazardowej w 2017 r. dost?p do stron hazardowych (przynajmniej tych, kt?re nie zaakceptowa? zgodzi?y si? na kooperacj? z rz?dem) zosta? zablokowany dla graczy z Polski (oczywi?cie, zmieniaj?c IP na np. Wielk? Brytani? czy Holandi? bez problemu wejdziemy na wi?kszo?? stron). Tym samym te? bukmacher Betsafe, by u?atwi? dost?p polskim graczom i nie zmusza? katalog?w do korzystania z VPN, przygotowa? dla nas oddzielny adres URL – spo?r?d dodatkow? liczb? na kra?cu.

Jak zatem widzimy – kasyno jak i r?wnie? bukmacher Betsafe bez w?tpienia oldschoolowa si? o zatrzymanie rodzimych graczy na swojej platformie. Nie stara si? na temat nich jednak wystarczaj?co r?wno, aby otrzyma? polsk? licencj? na oferowanie us?ug hazardowych. Chocia? nie mo?emy tak?e firmy za to wini?, poniewa? wymagania jakie nale?y zaspokoi? ?eby j? otrzyma? istniej? do?? spore.

Ponadto warto tutaj wyr??ni? ?wietn? sk?rk? platformy Betsafe oraz naprawd? przejrzyste rozk?ad wszystkich element?w. Dzi?ki wstecz, ?e ca?y interfejs kasyna jest naprawd? przejrzysty, gracze, nawet ci pocz?tkuj?cy, nie zaakceptowa? b?d? mieli najmniejszych z nawigacj? po platformie. Podsumowuj?c – zar?wno z kasyna, jak i zak?ad?w bukmacherskich Betsafe korzysta si? rzeczywi?cie przyjemnie.

Dzi?ki dodatek strona Betsafe wydaje si? by? w pe?ni zoptymalizowana poni?ej urz?dzenia mobilne – mo?emy tutaj pogra? na w?asnych smartfonach i tabletach przy co tylko chcemy. I to r?wnie komfortowo, jak z poziomu naszych urz?dze? stacjonarnych. Ponadto strona wczytuje si? r?wnie dobrze w ka?dym z system?w operatywnych – iOS, Android i Windows.

Do?? ju? jednak o tematach technicznych. Przejd?my do przyjemniejszych rzeczy – np. w co tutaj w rzeczywisto?ci mamy mo?liwo?? zagra?? Ju? m?wimy.

W kasynie Betsafe mo?emy zagra? w video sloty, ruletk?, gry jackpot, gry sto?owe, gry doskona?e, blackjacka, wideo pokera jak i r?wnie? gry na ?ywo. Kasyno nie podaje jednak ilo?ci dostawc?w oprogramowania oraz nie zaakceptowa? pozwala posortowa? gier w zale?no?ci od dostawcy. Znamy jednak, ?e jest ich przynajmniej 20 i s? to na przyk?ad: Barcrest, Big Time Gaming, Blueprint, Elk Studios, Red Tiger, Microgaming, NetEnt, NextGen Gaming, Evolution Gaming, Yggdrasil, Play’N Go, Quickspin, Playtech.

Ponadto, nawet gdy zak?ady bukmacherskie nie s? naszym nadrz?dnym przedmiotem zainteresowania, zdecydowanie warto jest zaznajomi? si? z platform? do zak?ad?w sportowych Betsafe. Jest to jeden z najlepszych bukmacher?w na ?wiecie z solidnymi kursami i naprawd? ogromn? kolekcj? sport?w. Mo?emy tutaj obstawi? mi?dzy innymi takie sporty jak: pi?ka no?na, tenis, hokej na lodzie, koszyk?wka, bilard, kolarstwo, krykiet, a nawet Pesapallo (kompletnie ?wie?? dla wi?kszo?ci os?b dyscyplin?).

Jak zobaczymy – mo?liwo?ci je?li rozchodzi o zak?ady bukmacherskie w Betsafe s? naprawd? ogromne. Mo?emy tutaj obstawi? w zasadzie ka?d? dyscyplin?, jak? istnieje. Naturalnie, najwi?ksz? ilo?ci? zdarze? wyr??nia si? pi?ka no?na – na czas notowania recenzji do obstawienia wydaje si? prawie 12 000 zdarze?!

Ponadto warto tutaj wspomnie? o ?wietnej platformie do zak?ad?w sportowych na ?ywo. Dzia?a ona naprawd? szybko i sprawnie, wszystkie elementy s? naprawd? przejrzyste i ilo?? wydarze? oraz dyscyplin r?wnie? wydaje si? naprawd? spora.

Co jeszcze sprawia, i? platforma Betsafe jest tak dobra? Naprawd? rozbudowana poda? promocyjna! Poni?ej zamieszczamy ewidencj? wszystkich promocji z jakich mo?emy skorzysta?.

Promocje sportowe:

Witaj w Betsafe – czyli bonus powitalny r?wny 100% kwoty depozytu do 200 z?. Wybierz sw?j turniej – co tydzie? we? udzia? w ?wie?ym turnieju. Sportowy tydzie? – co tydzie? zak?ad live bezpiecznie do 20 z? oraz 5 darmowych spin?w na slot Twin Spin. Nieregularne promocje z szansie jakiego? wydarzenia, np. w czas pisania recenzji jest to zak?ad bez ryzyka r?wny 20 z? na walk? G?owacki kontra Briedis. Zni?ki kasynowe:

Nadprogram powitalny – trzy bonusy od depozytu do razem nawet 4000 z? + darmowe spiny. Magiczne combo – graj o frakcja puli r?wnej 100 000 z?. Zafunduj sobie darmowe spiny – codziennie chocia?by 25 darmowych spin?w do 9 topowych gier po kasynie Betsafe. Zanim jednak rozpoczniemy gr?, warto jest zapozna? si? z obowi?zuj?cymi dzi?ki platformie Betsafe zasadami.

Pierwsz? rzecz? o kt?rej musimy tutaj wspomina? jest zasada m?wi?ca na temat nieaktywno?ci. Konto za nieaktywne uznaje si?, gdy nie zaakceptowa? logujemy si? do jego przez okres 12 miesi?cy lub d?u?ej. Betsafe, inaczej ni? w przypadku niekt?rych kasyn, nie wyklucza jednak nieaktywnych kont. Jakkolwiek nalicza stosown? op?at? administracyjn? za ka?dy miesi?c nieaktywno?ci, licz?c od 13 miesi?ca nieaktywno?ci. Taka op?ata wydaje si? r?wna 5 EUR.

Drugim istotnym wzgl?dem jest kwestia weryfikacji identyczno?ci. Aby m?c gra? dzi?ki platformie Betsafe i dowolnie wp?aca? oraz wyp?aca? ?rodki b?dziemy musieli pomy?lnie uko?czy? weryfikacj? to?samo?ci. Nie wydaje si? to ani troch? skomplikowany tok i wystarczy, ?e przebywamy w stanie przes?a? skan swojego dokumentu to?samo?ci (paszport, dow?d osobisty, prawo jazdy) jak i r?wnie? potwierdzi? nasz link zamieszkania – wystarczy a? do tego np. wyci?g z banku.

Tym samym warto tutaj przypomnie? uniwersaln? dla w zasadzie wszystkich kasyn i zak?ad?w bukmacherskich regu?? – mo?emy mie? tylko jedno konto dzi?ki jedn? to?samo?? / 1 adres IP / jedno gospodarstwo domowe. Nie mo?emy stara? si? zak?ada? wi?cej ni? jednego konta, poniewa? ryzykujemy utrat? obu. Poza tym z uwagi na wym?g weryfikacji i naprawd? nie jeste?my w stanie nic zrobi? z wi?ksz? ilo?ci? kont je?eli nie zostan? one zweryfikowane.

Na koniec powinno si? tutaj tak?e wspomnie? na temat obs?udze klienta Betsafe, w sensie technicznym naprawd? profesjonalna. Kontakt z pracownikami Betsafe to czysta przyjemno?? i mo?emy by? pewni, ?e szybko rozwi??? oni nasz problem lub nakieruj? na odpowiedni? drog?.

Obs?uga kontrahenta Betsafe jest oczywi?cie dost?pna w j?zyku polskim – aczkolwiek nale?y zauwa?y?, i? z polskim supportem jeste?my wstanie nawi?za? kontakt wy??cznie po godzinach od 11: 00 do 18: 00.

Bonus powitalny w kasynie Betsafe

Bonus powitalny po Betsafe to co?, spo?r?d czym koniecznie musimy si? zapozna?. W Betsafe wyr??niamy jednak dwie oferty powitalne – jedn? skierowan? s?u??ce do graczy kasyna, a g??wn? skierowan? do graczy zak?ad?w bukmacherskich.

Oba te bonusy s? bonusami od depozytu, kt?rych warto?? jest zale?na od sumy naszego depozytu. Na przyk?ad, je?eli w przypadku bonusu r?wnego 100% kwoty depozytu wp?acimy 200 z? – otrzymamy drugie tyle (200 z?) na gr?. Je?li jednak przyk?adowy bonus sta?by si? r?wny 50% kwoty depozytu, przy wp?acie 200 z? otrzymaliby?my zaledwie 100 z?otych w postaci ?rodk?w bonusowych.

Wszystkie bonusy od depozytu dzia?aj? dzi?ki tej samej zasadzie. Powinni?my jednak pami?ta?, ?e wielu z tych bonus?w b?dzie te? ograniczony do danej sumy. Na przyk?ad bonus sportowy jest ograniczony do dwie?cie z? – oznacza to, ?e bez wzgl?du na to ile wp?acimy, czy b?dzie to 300, 500, czy 1000 z?otych – w zakresie ?rodk?w bonusowych i tak otrzymamy maksymalnie 200 z?.

Proste, prawda? Na koniec trzeba ju? tylko pami?ta? o warunkach obrotu. Obr?t to nic innego jak liczba razy jak? musimy zagra? za sum? otrzymanego bonusu b?d? sum? bonusu + kwalifikuj?cego depozytu, aby zdo?a? wyp?aci? ?rodki bonusowe. Przejd?my ju? jednak do prezentowania poszczeg?lnych promocji.

Bonus na zak?ady bukmacherskie

Bonus powitalny na zak?ady bukmacherskie jest r?wny stu procentowe kwoty depozytu do 200 z?. Jest to bardzo prosta promocja – wp?acamy, dostajemy drugie tyle jak i r?wnie? obstawiamy. Musimy jednak nie zapomina? o kilku istotnych detalach.

Przede wszelkim zanim b?dziemy mieli mo?liwo?? wyp?aci? nasze ?rodki z kasyna, pozostaniemy musieli spe?ni? wymagania obrotu bonusem, kt?re s? r?wne 8 razy kwota bonusu.

Drugim wa?nym czynnikiem jest to, ?e do obrotu licz? si? tylko zdarzenia o warsztacie minimum 1. 50. Dzi?ki spe?nienie warunk?w obrotu posiadamy 30 dni, licz?c od czasu jego otrzymania. Je?eli zdecydujemy si? anulowa? bonus, stracimy zar?wno ca?y bonus, jak i r?wnie? wszystkie wygrane pochodz?ce wraz z zak?ad?w postawionych za nak?ady bonusowe.

Bonus na kasyno

Bonus kasynowy w Betsafe jest trzycz??ciowy. Co to oznacza? Oznacza to, i? mo?emy tutaj skorzysta? nie zaakceptowa? tylko z jednego, natomiast a? z trzech rozmaitych bonus?w.

G??wna cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do 1000 z?otych + 10 du?ych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Druga cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 50% kwoty depozytu do tysi?c z? + 25 bezp?atnych spin?w na slot Gonzo’s Quest. Trzecia i ostatnia cz??? oferty powitalnej to bonus r?wny 100% kwoty depozytu do nawet 2000 z? + 25 darmowych spin?w na slot Gonzo’s Quest.

Jak widzimy, jest to 1-a z tych promocji, kt?ra nie traci na atrakcyjno?ci, a wraz zyskuje, poniewa? to w?a?nie ten trzeci bonus jest najwi?kszy i potencjalnie najbardziej lukratywny. Jest to bez w?tpienia jedna z lepszych ofert powitalnych wraz z jakimi mo?emy si? spotka? na rynku.

Nim jednak do niej przyst?pimy musimy wpierw zapozna? si? z kilkoma kluczowymi regu?ami.

Oferta powitalna jest skierowana wy??cznie do nowych u?ytkownik?w i traci wa?no?? 30 dni na rejestracji – mamy dlatego tylko miesi?c, aby wykorzysta? z promocji. Minimalna kwota depozytu kwalifikuj?ca nas do wzi?cia udzia?u w promocji to 15 z?. Depozyty z?o?one za pomoc? portfeli Skrill i Neteller nie kwalifikuj? si? do promocji. Nie zaakceptowa? mo?emy sobie wybra? spo?r?d kt?rej z cz??ci propozycji powitalnej chcieliby?my skorzysta?. Odblokowuj? si? ono kolejno – pierwszy bonus odblokowuje dalszy, a drugi odblokowuje trzeci. Zanim b?dziemy mogli wyp?aci? swoje ?rodki bonusowe oraz pochodz?ce z nich wygrane musimy wpierw spe?ni? oczekiwania obrotu, kt?re s? r?wne 40 razy kwota bonusu.

Na realizacja obrotu mamy 30 dni, licz?c od momentu jego otrzymania. Warto tutaj r?wnie? zauwa?y?, ?e nie wszystkie gry licz? si? s?u??ce do obrotu podobnie. Jest tu ca?kiem du?a rozbie?no?? po zale?no?ci od tego, jaki rodzaj gry wybrali?my.

Video sloty i automaty licz? si? w 100%. Rozrywki na ?ywo licz? si? w 20%. Ruletka wa?ny jest w 10% (wyj?tkiem jest ruletka na ?ywo, Red Dog, Caribbean Stud i kilka wi?cej gier). Blackjack liczy si? w 5% (wyj?tkiem jest blackjack na ?ywo, Pontoon, Baccarat i kilka wi?cej gier). Jakie mo?liwo?ci czyli, ?e dana uciecha liczy si? do wymaga? ruchu tylko w 20% b?d? 5%? Na przyk?ad – stawiaj?c 5 z? na sloty, do obrotu wliczone zostanie pe?ne 5 z?otych (100% postawionej kwoty). Je?li jednak postawimy np. dzi?ki ruletk?, przy zak?adzie jednakowym 5 z? wliczy naszej firmie si? zaledwie 50 gr (10% postawionej kwoty).

Przed skorzystaniem wraz z kt?rejkolwiek z promocji powitalnych nale?y zaznajomi? si? z regulaminem. Znajdziemy tam bardziej drobiazgowe informacje odno?nie promocji, mi?dzy innymi to, jakie zabawy zosta?y wy??czone z ofert i w jakim poziomie.

2021-09-11T01:27:42+00:00